PROJEKTY KONCEPCYJNE / ANALIZY ZABUDOWY / WIZUALIZACJE

Projektujemy wyjątkową architekturę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów. Wszystkie projekty są dla nas tematami nad którymi pracujemy z pasją realizując marzenia klientów. W ramach projektowania koncepcji wykonujemy:

  • badanie lokalizacji z warunkami zabudowy czy zapisami z miejscowego planu zagospodarowania
  • opracowania koncepcyjne (plan zagospodarowania, rzuty budynku, elewacje, przekroje, zestawienia powierzchni)
  • wykonanie realistycznych wizualizacji budynku  czy obszaru opracowania
  • wystąpienie w imieniu Inwestora o decyzje o warunkach zabudowy i warunki przyłączenia u gestorów sieci

 

PROJEKTY WYKONAWCZE / NADZORY NA BUDOWIE

Projekt wykonawczy przy realizacji  średnich i dużych inwestycji jest elementem niezbędnym do przeprowadzenia  prawidłowo budowy planowanej inwestycji. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania projektu wielobranżowego wraz z jego koordynacją. Z pewnością profesjonalnie wykonany projekt przyczyni się do bez problemowego procesu budowy. Zakres projektu budowlanego to między innymi:

  • zestaw detali architektonicznych i konstrukcyjnych
  • szczegółowe dokumentacje projektowe wszystkich branż
  • doradztwo w zakresie przepisów i norm, doboru konstrukcji i materiałów budowlanych

© 2018 Ring Studio